Цифрова лабораторія

Цифрова лабораторія Баранівського професійного ліцею створена відповідно до Положення про цифрову лабораторію ліцею. Положення і план роботи були погоджені педагогічною радою та затверджені т.в.о. директора ліцею. Метою роботи Лабораторії є комплексне забезпечення системи управління освітнім процесом у дистанційному та змішаному форматах навчання (LMS), впровадження принципів державної політики розвитку цифрового суспільства, цифрової трансформації у сфері освіти і науки, доступності якісних освітніх послуг для громадян.

Основні завдання Лабораторії:

– проєктування, розроблення, впровадження навчального, методичного, наукового, організаційного, інформаційного, комунікативного забезпечення викладання навчальних предметів (навчальних модулів з професій, яких навчає БПЛ) за допомогою використання технологій дистанційного навчання;

– налагодження автоматизації освітніх та адміністративних процесів;

– розробка, апробація та впровадження дистанційних курсів з навчальних предметів (навчальних модулів з професій), виховних заходів, заснованих на сучасних технологіях дистанційного навчання, прогресивних формах організації освітнього процесу, інтерактивних методах навчання;

– навчання та надання консультативної допомоги з підвищення рівня підготовки педагогічних працівників щодо розроблення дистанційних курсів або окремих електронних освітніх ресурсів з навчальних предметів (навчальних модулів з професій); методики викладання дистанційних курсів; використання сучасних технічних засобів підтримки дистанційного навчання;

– залучення до роботи системи управління освітнім процесом у дистанційному та змішаному форматах навчання (LMS) усіх учасників освітнього процесу, представників інших закладів освіти, установ, державних та недержавних організацій, фахових асоціацій, підприємств;

– проєктування, розроблення і розвиток цифрової інфраструктури освітнього та адміністративного процесів БПЛ;

– створення цифрового навчального контенту для всіх учасників освітнього процесу (у тому числі з підвищення рівня цифрової компетентності, культури особистої безпеки в інтернеті), smart-бібліотек;

– здійснення навчання з підвищення цифрової компетентності всіх учасників освітнього процесу;

– моніторинг стану цифровізації закладу освіти (SELFIE);

– систематизація, аналіз та розповсюдження результатів діяльності Лабораторії;

– забезпечення дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу;

– підготовка цифрових менторів.

Структура та кадрове забезпечення Лабораторії:

– завідувачка Лабораторії – Оксана ГОРШКОВА, інженериня-електронниця;

– технічна підтримка та адміністрування системи управління дистанційним і змішаним навчанням (підтримка корпоративної пошти, налаштування хмарних середовищ, створення паролів, надання доступу, адміністрування користувачів, налагодження мережі Інтернет ) – Володимир НОВАК;

– пошук, відбір, вивчення, тестування, апробація, впровадження цифрових технологій (автоматизація розкладів, журналів, звітності, послуг ) – Анатолій ЯВОРСЬКИЙ, викладач інформатики;

– розроблення, організація та впровадження навчального контенту (дистанційні курси, модулі з предметів, професій, підвищення рівня цифрової компетентності) – Тамара ПАРФЕНЮК, Віталій ВОЛОШИН, Людмила КІЧКІРУК, голови фахових МК;

– забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності БПЛ (забезпечення функціонування вебсайту, сторінок в соціальних мережах, YouTube каналів, лендінгів, реклами) – Тетяна САВИЧ, бібліотекарка;

– моніторинг та аналіз рівня цифровізації закладу, ефективності роботи системи управління дистанційним і змішаним навчанням (LMS) (SELFIE, розробка критеріїв та індикаторів, опитування, формування звітів та пропозицій) – Надія КАЛЕНЮК, методистка;

– співпраця з усіма учасниками освітнього процесу, представниками інших закладів освіти, установ, державних та недержавних організацій, фахових асоціацій, підприємств (обмін досвідом, участь у конференціях, налагодження комунікацій ) – Світлана ШЕВЧУК, заступниця з НВР.